Hvad er psykologi egentlig?

Ordet psykologi kommer fra det græske ord psyke , hvilket betyder den vitale ånde / menneskelige sjæl (fra den græske gudinde Psykhe, sjælens gudinde). Således jan det simpelthen defineres som studiet af det menneskelige sind og adfærd.

Psykologi omfatter alle aspekter af den menneskelige oplevelse, og studiet af psykologi omfatter alle de elementer, der er involveret i forståelse af adfærd og mere præcist de faktorer, der motiverer adfærd.

Psykologi er studiet af mentale processer, adfærd og forholdet mellem de to. Mentale processer i psykologi henviser blandt andet til læring, motivation, ræsonnement og følelser. Med andre ord indebærer studiet af psykologi at lære, hvordan mennesker tænker, føler, lærer, interagerer, opfatter og forstår, hvad enten de er alene eller når de interagerer med andre mennesker eller miljøet.

Psykologi er både en naturvidenskab, der beskæftiger sig med medfødte faktorer og primære drev, der stemmer overens med naturens love, og en samfundsvidenskab, der beskæftiger sig med studiet af adfærd, følelser og tanker og de miljømæssige faktorer, der bidrager til dem.

I modsætning til andre discipliner, der typisk kun handler inden for det fysisk håndgribelige område, er psykologi beskæftiget med tanker, følelser, minder og opfattelser, hvilket bringer et unikt niveau af nuance og kompleksitet til psykologisk undersøgelse, forskning og praksis.

Psykologi er et felt, der oftest er forbundet med psykisk rådgivning, som bl.a. kan fåes hos en Psykolog, hvis en person er i tilstand, der påvirker deres mentale helbred. I disse tilfælde, kan en person særligt drage fordel af en vurdering og behandling hos en psykolog. En psykiater er i modsætning til en pyskolog, mere fokuseret på medicinsk styring af psykiske problemer ligesom en læge vil være. Således at dennem en psykolog, kan få tilbudt en behandling, der fokuserer på adfærdsmæssige tilpasninger.

Men denne disciplin også er en forskningsbaseret videnskab – videnskaben om adfærd, videnskab om erkendelse og følelsesvidenskab. Det handler derfor om meget mere end blot det. Herunder findes der nemlig også flere forskellige fomrer for psykologi, såsom kognitiv, retsmedicinsk, social og udviklingspsykologi.

For at opsummere, kan man sige følgende om psykologi:

  • Psykologi er studiet af adfærd og sind.
  • Der er forskellige typer psykologi, såsom kognitiv, retsmedicinsk, social og udviklingspsykologi.
  • En person med en tilstand, der påvirker deres mentale helbred, kan drage fordel af vurdering og behandling hos en psykolog.
  • En psykolog kan tilbyde behandling, der fokuserer på adfærdsmæssige tilpasninger.
  • En psykiater er en læge, der er mere tilbøjelige til at fokusere på medicinsk styring af psykiske problemer.